Cacao Bleu 
Cacao Bleu vzw creëert platforms waar kruisbestuivingen ontstaan tussen hedendaagse dans en andere kunstvormen (theater, beeld & geluid, film). Uit deze dialoog vloeien unieke projecten voort van uiteenlopende aard. De producties, films en kunsteducatieve projecten zijn eigenzinnig en willen een leemte vullen in het Vlaamse en internationale danslandschap. Cacao Bleu levert elk seizoen een aanbod van artistieke producties, films of educatieve projecten en gaat daarnaast in op vragen op maat van particulieren, scholen, culturele organisaties of festivals. Cacao Bleu bestaat uit  een   aantal professionele dansers en danseducatieve medewerkers die zich samen op deze verscheidenheid van domeinen begeven.   

Cacao Bleu is daarom in velerlei opzichten een nomadisch collectief. dat van het ene domein naar het andere surft en in verschillende contexten opereert: in de professionele kunstensector, binnen de dansducatie & DKO, amateurkunsten, onderwijs & vorming, jeugd.Knowhow en expertise wordt overgebracht van het ene domein naar het andere, waarbij de ene context de andere inspireert, verrijkt of in vraag stelt. Daarbij zet Cacao Bleu ten volle in op toegangkelijkheid en het bereiken van een breed publiek of verschillende doelgroepen. Activiteiten worden georganiseerd zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen.  

Cacao Bleu staat voor:
  • productiesteun van hedendaagse dansvoorstellingen
  • de ontwikkeling van artistieke en educatieve onderzoeken
  • het ontwikkelen en verspreiden van interactieve exposities waarin kinderen en jongeren kennis maken met hedendaagse dansrealisatie van dansvoorstellingen voor een jong publiek
  • samenbrengen van professionele dansers uit het hedendaags danscircuit en jongeren, o.a door het organiseren van dansstages;de realisatie van danskortfilms

Cacao Bleu is
:
Cacao Bleu is: Anne-Lore Baeckeland en Lenneke Rasschaert samen met kunstenaars die per project hun wegen kruisen:  
Dansers & Choreografen: David Hernandez, Mat Voorter, Berengère Bodin, Laida Aldez Arrieta  Colas Lucot, Renate Graziadei, Juliana Neves, Katja Pire, Gilles Pollet, etc 
Regisseurs, acteurs, dramaturgie: Soraya Rademaelers, Jellie Schippers, Moos Van den Broek 
Educatie: Sophie Beyne, Jo-an Lauwaert, Sofie Saller, Katrien Van Aerschot 
Scenografie, Camera, Montage: Saskia Louwaard, Katrijn Baeten, Jonas Baeckeland, Laurens Degeyter 
Muziek & Geluid: Tuur Floorizoone, Renée Sys 

Cacao Bleu vind je:
Cacao Bleu huist  per project bij  andere samenwerkingspartners: HETPALEIS, Les Ballets C de la B, Ultima Vez, Passerelle,  Cultuurcentrum C-mine Genk, STUK, Cultuurcentrum De Werf  Aalst, Filemon filmfestival,  Het Blauwhuys etc.